4 กรกฎาคม 2022

ฮักแพงเรดิโอ นครพนม

FM104MHz ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม โทร 098-5954831

เปิดแล้วบ้านหนองกุดแคนม.8 ม.15 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 26ม.ค2563

1 min read
แชร์ให้เพื่อน

เปิดแล้วบ้านหนองกุดแคน 26ม.ค2563
หลังจากที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เมื่อ19ม.คที่ผ่านมา วันนี้ 26ม.ค2563 ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนมพิจารณาคลายล็อกและเปิดหมู่บ้านแล้ว หลังจากผลการตรวจผู้สัมผัส จำนวนกว่า 1,400 ราย ออกมาแล้วเป็นลบทั้งหมด ไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม
นอกจากนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ยังผ่อนคลายมาตรการการกักตัวสำหรับผู้ที่เดินทางมาจาก28จังหวัดก่อนหน้านี้ เหลือเพียง 8 จังหวัดได้แก่ กรุงเทพฯ จันทบุรี ชลบุรี นนทบุรี ปทุมธานี ระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร และอ่างทอง ที่ยังต้องกักตัว เมื่อเข้ามาในพื้นที่นครพนมจะต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ที่ว่าการอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ อสม. ในพื้นที่ที่ตนพักอาศัยโดยทันที เพื่อเข้ารับการตรวจคัดกรอง และให้กักตัว 14 วัน ณ ที่พักอาศัย (Home Quarantine) ตามกระบวนการควบคุมโรคติดต่อตามมาตรการที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนมกำหนด

9จว.มานครพนมต้องกักตัว

ติดต่อสถานี