4 กรกฎาคม 2022

ฮักแพงเรดิโอ นครพนม

FM104MHz ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม โทร 098-5954831

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทยและทั่วโลก วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

1 min read
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทยและทั่วโลก วันพุธที่ 27 มกราคม 2564
แชร์ให้เพื่อน

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทยและทั่วโลก วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 756 คน. มีผู้ติดเชื้อรักษาหาย 233 คน ผู้ป่วยยังรักษาอยู่ 4,858คน ไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อเสียชีวิต
โดยผู้ติดเชื้อวันนี้756 คนแยกเป็น
1.ผู้ติดเชื้อที่เดินทางกลับจากต่างประเทศเข้าState Quarantine 10คน
2.ผู้ติดเชื้อภายในประเทศ จำนวน 746 คน
2.1ตรวจหาเชื้อเชิงรุก 724 คน
2.2ตรวจหาเชื้อโดยผู้ติดเชื้อเดินทางไปตรวจที่โรงพยาบาล 22 คน
โดยตรวจพบที่จังหวัดสมุทรสาครมากที่สุด 733คน โดยแยกเป็น
-เป็นผู้ป่วยติดเชื้อที่มาจากตรวจหาเชื้อเชิงรุก 724คน เป็นคนไทย 14 คน คนต่างด้าว 710 คน
-เป็นผู้ติดเชื้อ ที่ไปตรวจที่โรงพยาบาล 9 คน คนไทย 9 คน คนต่างด้าว 0 คน
ในจังหวัดสมุทรสาครมีการตรวจหาเชื้อเชิงรุกสะสมทั้งหมด 91,183คน(เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 9,650คน) พบผู้ติดเชื้อ 6,616คน คิดเป็น7.25%
ในส่วนของทั่วโลกนั้นวันนี้ มีผู้ติดเชื้อ 101,548,107 ราย เสียชีวิต 2,187,034 ราย รักษาหาย 73,454,913 ราย
1.USA ติดเชื้อ 26,168,001 ราย ตาย 439,528 ราย รักษาหาย 15,944,697 ราย
2.India ติดเชื้อ 10,702,031 ราย ตาย 153,885 ราย รักษาหาย 10,373,606 ราย

ติดต่อสถานี