4 กรกฎาคม 2022

ฮักแพงเรดิโอ นครพนม

FM104MHz ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม โทร 098-5954831

เช็กเลย! ไทม์ไลน์รับเงินเยียวยา ‘เราชนะ’ 3 กลุ่ม .

1 min read
เช็กเลย! ไทม์ไลน์รับเงินเยียวยา ‘เราชนะ’ 3 กลุ่ม .
แชร์ให้เพื่อน

เช็กเลย! ไทม์ไลน์รับเงินเยียวยา ‘เราชนะ’ 3 กลุ่ม .
เช็กเลย! ไทม์ไลน์รับเงินเยียวยา ‘เราชนะ’ 3 กลุ่ม .
อัปเดตความคืบหน้าโครงการ ‘เราชนะ’ เพื่อช่วยเหลือและลดภาระค่าครองชีพแก่ประชาชน

ที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยการจ่ายเงินเยียวยา 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน

ตั้งแต่เดือน ก.พ. – มี.ค. 64 .

ล่าสุด กระทรวงการคลังได้แบ่งกลุ่มและกำหนดวันจ่ายเงินให้กับผู้ได้รับสิทธิทั้ง 3 กลุ่ม แล้ว .

1. กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 5 ก.พ. 64 รับเงินเยียวยาเราชนะครั้งแรก จำนวน 675 บาท หรือ 700 บาท

ตามเงื่อนไขที่กำหนด งวดต่อ ๆ ไปรับวงเงินทุกวันศุกร์ ดังนี้

วันที่ 12,19, 25 ก.พ. 64 และ 5, 12, 19, 26 มี.ค. 64 .

2. กลุ่มมีแอปพลิเคชันเป๋าตัง และผู้ใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง/เราเที่ยวด้วยกัน วันที่ 5 ก.พ. 64

ตรวจสอบการได้รับสิทธิผ่าน www.เราชนะ. com วันที่ 18 ก.พ. 64 เริ่มกดยืนยันสิทธิ

ผ่านแอปฯ เป๋าตัง ซึ่งจะได้รับวงเงินครั้งแรก 2,000 บาท งวดต่อ ๆ ไปจะได้วงเงิน 1,000 บาท

ทุกวันพฤหัสบดี ในวันที่ 25 ก.พ. และ 4, 11, 18, 25 มี.ค. 64 .

3. กลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูล วันที่ 29 ม.ค. – 12 ก.พ. 64 ลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ. com

วันที่ 8 ก.พ. 64 ตรวจสอบการได้รับสิทธิ เมื่อได้รับสิทธิแล้วให้ดาวน์โหลด แอปฯ เป๋าตัง

และยืนยันตัวตนผ่านแอปฯ วันที่ 18 ก.พ. 64 รับวงเงินครั้งแรก 2,000 บาท เงินต่อ ๆ ไป

ได้วงเงิน 1,000 บาท ทุกวันพฤหัสบดี ในวันที่ 25 ก.พ. และ 4, 11, 18, 25 มี.ค. 64

ติดต่อสถานี