4 กรกฎาคม 2022

ฮักแพงเรดิโอ นครพนม

FM104MHz ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม โทร 098-5954831

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทยและทั่วโลก วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564

1 min read
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทยและทั่วโลก วันพุธที่ 27 มกราคม 2564
แชร์ให้เพื่อน

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทยและทั่วโลก วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564
ผู้ป่วยยืนยันสะสม 17,023 ราย หายป่วยแล้ว 11,396 ราย เสียชีวิตสะสม 76 ราย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 802 คน. มีผู้ติดเชื้อรักษาหาย 109 คน ผู้ป่วยยังรักษาอยู่ 5,551 คน ไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อเสียชีวิต
โดยผู้ติดเชื้อวันนี้802 คนแยกเป็น
1.ผู้ติดเชื้อที่เดินทางกลับจากต่างประเทศเข้าState Quarantine 19คน
2.ผู้ติดเชื้อที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ไม่ได้เข้าLocal Quarantine 2คน
3.ผู้ติดเชื้อภายในประเทศ จำนวน 781 คน
2.1ตรวจหาเชื้อเชิงรุก 692 คน
2.2ตรวจหาเชื้อโดยผู้ติดเชื้อเดินทางไปตรวจที่โรงพยาบาล 89 คน
โดยตรวจพบที่จังหวัดสมุทรสาครมากที่สุด 765คน โดยแยกเป็น
-เป็นผู้ป่วยติดเชื้อที่มาจากตรวจหาเชื้อเชิงรุก 686 คน เป็นคนไทย 169 คน คนต่างด้าว 517 คน
-เป็นผู้ติดเชื้อ ที่ไปตรวจที่โรงพยาบาล 79 คน คนไทย 39 คน คนต่างด้าว 40 คน
ในจังหวัดสมุทรสาครมีการตรวจหาเชื้อเชิงรุกสะสมทั้งหมด 104,515คน(เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 13,322คน) พบผู้ติดเชื้อ 7,302คน คิดเป็น6.99%

ติดต่อสถานี