4 กรกฎาคม 2022

ฮักแพงเรดิโอ นครพนม

FM104MHz ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม โทร 098-5954831

ชื่อเก่าจังหวัดต่างๆในภาคอีสาน

แชร์ให้เพื่อน

จังหวัดกาฬสินธุ์ ชื่อเก่า บ้านแก่งสำเริง หรือ บ้านแก่งสำโรง
จังหวัดขอนแก่น ชื่อเก่า เมืองขามแก่น
จังหวัดชัยภูมิ ชื่อเก่า บ้านหลวง
จังหวัดนครพนม ชื่อเก่า เมืองมรุกขนคร แล้วเปลี่ยนชื่อเมืองใหม่อีกที เมืองศรีโคตรบรูณ์
จังหวัดนครราชสีมา ชื่อเก่า โคราช หรือ โคราฆะ กับเมือง เสมา
จังหวัดบึงกาฬ ชื่อเก่า ชัยบุรี (เมืองไชยบุรี)
จังหวัดบุรีรัมย์ ชื่อเก่า โนนม่วง เมืองแปะ
จังหวัดมหาสารคาม ชื่อเก่ บ้านลาดกุดยางใหญ่
จังหวัดมุกดาหาร ชื่อเก่า เมืองมุกดาหาร
จังหวัดยโสธร ชื่อเก่า สมัยก่อนเป็นหมู่บ้านเรียกว่า บ้านสิงห์ท่า ต่อเป็นเมืองยโสธรมีฐานะเป็นเมืองประเทศราช ขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯ
จังหวัดร้อยเอ็ด ชื่อเก่า สาเกตนคร หรือ เมืองร้อยเอ็จประตู
จังหวัดเลย ชื่อเก่า หมู่บ้านแฮ่ หรือ เมืองเลย
จังหวัดสกลนคร ชื่อเก่าเมืองหนองหานหลวง หรือ เมืองสกลทวาปี
จังหวัดสุรินทร์ ชื่อเก่า เมืองประทายสมันต์
จังหวัดศรีสะเกษ ชื่อเก่า เมืองขุขันธ์
จังหวัดหนองคาย ชื่อเก่า บ้านไผ่
จังหวัดหนองบัวลำภู ชื่อเก่า นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน หรือ เมืองกมุทธาสัย
จังหวัดอุดรธานี ชื่อเก่า บ้านหมากแข้ง หรือ บ้านเดื่อหมากแข้ง
จังหวัดอุบลราชธานี ชื่อเก่า ดอนมดแดง หรือ ดงอู่ผึ้ง
จังหวัดอำนาจเจริญ ชื่อเก่า เมืองค้อ

ติดต่อสถานี