ขั้นตอนการขอข้อมูลจากกล้อง CCTV กรุงเทพมหานครออนไลน์

แชร์ให้เพื่อน

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของกรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการดาวน์โหลดออนไลน์ 24 ชั่วโมง กรุณาเลือกศูนย์ที่ต้องการติดต่อเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลภาพ ขั้นตอนการข้อมูลกล้อง CCTV

1.แจ้งความประสงค์
แจ้งความประสงค์ด้วยตนเอง หรือ ทางเว็บไซต์ โดยระบุหมายเลข เสา / ตู้ควบคุม / กล้อง และ วัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ
2.เจ้าหน้าที่ลงรับเรื่อง และ รับหมายเลขอ้างอิง
เจ้าหน้าที่รับเรื่อง เมื่อกรอกข้อมูลสำเร็จจะได้รับหมายเลขอ้างอิง (Reference Number)
3.แจ้งผลดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมง
นำหมายเลขอ้างอิง (Reference Number)
ตรวจสอบได้ที่นี้ ตรวจเช็คสถานะภาพ
*** การได้รับข้อมูลภาพภายใน 24 ชม. ต้องมีจำนวนกล้องไม่เกิน 6 กล้อง และระยะเวลารวมข้อมูลภาพไม่เกิน 3 ชม. กรณี ระยะเวลารวมข้อมูลภาพเกิน 3 ชม. ให้ติดต่อรับข้อมูลภาพที่ ศูนย์ CCTV
เลือกศูนย์ที่ต้องการติดต่อเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลภาพ กดที่นี้
วิธีดูสัญลักษณ์และรหัสหมายเลขกำกับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด กดที่นี้
ที่มา : กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

ADMIN

ข้อมูลข่าวสารในเวบนี้ คงมีประโยชน์ต่อท่านไม่มากก็น้อยนะครับ

ติดต่อสถานี