4 กรกฎาคม 2022

ฮักแพงเรดิโอ นครพนม

FM104MHz ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม โทร 098-5954831

นครพนมมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 86 ราย โดยติดในพื้นที่79 ราย นอกพื้นที่ 7 ราย

ติดต่อสถานี